Steg 1          Steg 2          Steg 1 Urshult                                

VT2022

Steg 1  - Dans Choreographer Video
Your Some Girl Micaela Svensson Erlandsson
Out On The Dancefloor Julie Snailham
Everywhere Highlander
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     

Steg 1          Steg 2          Steg 1 Urshult                   

 

Steg 2 /3  - Dans Choreograph Video
My Coo Ca Choo Mike Hitchen
Thunder Lars Kuif
Dance before you leave me Maggie Gallagher
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Steg 1          Steg 2          Steg 1 Urshult                   

Steg 1 Urshult Choreographer  
Your Some Girl Micaela Svensson Erlandsson
Out On The Dancefloor Julie Snailham
Everywhere Highlander
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Steg 1          Steg 2          Steg 1 Urshult                   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Steg 1          Steg 2          Steg 1 Urshult