https://www.google.se/maps/place/BYGDEG%C3%85RD,+360+23+%C3%84lmeboda/@56.5614035,15.2572706,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4656f85325b0e341:0x9def42792667c85f

Skyltat från väg 122 i Rävemåla